top of page

 

MARKETINGO STRATEGIJA

Tikslingas marketingas prasideda nuo marketingo strategijos. Marketingo strategija reikalinga pasiekti ilgalaikiams įmonės tikslams. Kryptingai kuriama, profesionali strategija yra orientuota į rezultatą, o jos kūrimo procese svarbu išsiaiškinti, į kokius siekinius reikia susitelkti, tam, kad išvengtumėte blaškymosi. 

 

Šiam tikslui ir reikalinga reklamos agentūra, kuri profesionaliai įvertins visus veiksnius bei pasiūlys geriausius sprendimus. Kuriant marketingo strategiją sukuriamas ir marketingo planas, kuriame išsigryninsime konkrečius tikslui pasiekti reikalingus veiksmus.

Kurdami marketingo strategiją:
išsiaiškinsime pagrindinį Jūsų paslaugos/produkto tikslą;
apibrėšime situaciją rinkoje bei esamus konkurentus;
apibūdinsime, koks yra Jūsų potencialus klientas;
atliksime Jūsų įmonės SSGG analizę;
užsibrėšime tikslus ir sąlygas jiems pasiekti bei kaip ir kokiame laikotarpyje matuosime rezultatus.

   Visos paslaugos

   Visos paslaugos

rodykle-2-18.png
Marketingo paslaugos.png
bottom of page